คณะทูตกว่า25ประเทศ ประทับใจและซาบซึั้ง ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”สู่สากล

132961

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สร้งปรากฎการณ์ใหม่ เผยแพร่ศาสตร์แห่งองค์ราชา  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” สู่สากล กับโครงการแหล่งท่องเที่ยงตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” ซึ่งจัดเป็นปีที่2 กระแสตอบรับอย่างยอดเยี่ยม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ กว่า25 ประเทศ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 5เส้นทาง ประกอบด้วย

1.โครงการ 1 ไร่ แก้จน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทหารบก จ.ราชบุรี

ชุมชุนบ้านศาลาดิน   จ.นครปฐม

2.โครงการอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์

3.โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ชุมชนปากน้ำกระแส จ.ระยอง

4.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช

5.โครงการเกษตรวิชญา ชุมชุนบ้านไร่กองขิง  จ.เชียงใหม่

ซึ่งวันนี้ ทางททท. ได้เริ่มต้นทำกิจกรรมในเส้นทางที่ 3 คือการลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ชุมชนปากน้ำกระแส จ.ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

 

132971

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ชมพันธ์ุปลาพระราชทาน การสาธิตแปลงเพศปลานิล

132959

ชมแหล่งท่องเที่ยวอันซีนความงามต้นโปรง ณทุ่งโปรงทอง  ล่องเรือสูดโอโซนเต็มปอดชมป่าชายเลน

 

ปิดท้ายที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ดื่มชาใบขลู่ ชาเพื่อสุขภาพ สาธิตทำขนมรังผึ้ง ขนมกะลา ห่อหมกย่าง     จันลอน  ซึ่งคณะฑูตต่างชื่นชมและยกย่อง พระอัฉริยะภาพด้านต่างๆของในหลวง ซาบซึ้งปิติยินดี ที่พระองค์ ริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

132948

กิจกรรมลงพื้นที่ใน 5 เส้นทางของคณะฑูต 25ประเทศ อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ ติมตามข่าวสารและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่ http://www.tourismthailand.org/kingwisdom